Tillhandahåller katastrofhjälp

Vid katastrofer är LCIF och Lions ofta bland de första att ge en hjälpande hand. Vi tillgodoser omedelbara , viktiga behov och blir kvar så länge som behövs för att avsluta arbetet. LCIF ger stöd till dem som förlorat allt. Men vi behöver ditt stöd för att vara redo för nästa katastrof och ge offren den kanske viktigaste gåvan vi kan ge: hopp för framtiden.

Ger hopp

Donerade medel ger ett bidrag till både kort- och långsiktiga hjälpinsatser. Gör en donation i dag till LCIF:s katastrofhjälpsprogram.

Hungersnödsinsats LCIF tar fram mat, vatten och förnödenheter till offer för hungersnöd i Östafrika.
Flyktinghjälp LCIF delar ut filtar, skor, hygienartiklar och andra förnödenheter till flyktingar i hela Europa.
Naturkatastrofer Katastrofer drabbar alla delar av världen. Lions och LCIF är ofta bland de första att erbjuda hjälp.
Katastrofberedskap LCIF och Lions hjälper samhällen förbereda sig för katastrofer i förväg.

Håll kontakt med LCIF på våra sociala mediakanaler och sprid information till dina vänner.

Facebook Twitter LinkedIn Lions blogg